Kan je ziek worden van je hond of kat?

Ja, je kan ziek worden van je hond of kat. Zoönosen zijn infectieziekten die van dieren kunnen overgaan op mensen. Ze kunnen op verschillende manieren worden overgedragen, waaronder direct contact, via voedsel of water, of door insecten. Er bestaan talloze soorten zoönosen. We richten ons in dit artikel specifiek op de meest voorkomende zoönosen bij honden en katten.

Zoönosen bij de kat: hoe je als mens ziek kan worden van je kat (of hond)!

Toxoplasmose

Een van de bekendste zoönosen die bij katten kan voorkomen is toxoplasmose, veroorzaakt door de parasiet Toxoplasma gondii. Katten infecteren zich door het eten van besmet vlees of knaagdieren en kunnen vervolgens de parasiet uitscheiden in hun ontlasting. Mensen kunnen de infectie oplopen door contact met besmette kattenuitwerpselen of door het eten van rauw of onvoldoende verhit vlees.

Symptomen bij mensen kunnen griepachtige verschijnselen zijn, zoals koorts, vermoeidheid en spierpijn. Echter, bij zwangere vrouwen kan een toxoplasma-infectie leiden tot miskraam of ernstige gezondheidsproblemen voor het ongeboren kind. Het is dus belangrijk dat zwangere vrouwen vermijden om de kattenbak schoon te maken. Het is ook af te raden om rauw of onvoldoende verhit vlees te consumeren.

In dit artikel kan je meer lezen over Toxoplasmose bij katten.

Kattenkrabziekte

De bacterie Bartonella henselae is de oorzaak van de kattenkrabziekte. Katten verspreiden de ziekte via hun klauwen. De ziekte kan worden overgedragen wanneer een geïnfecteerde kat een persoon krabt of bijt. Het is echter ook mogelijk om de bacterie op te lopen via vlooienbeten. De ziekte gaat gepaard met een ontsteking van de lymfeklieren, koorts, en algemene malaise.

We hebben hier wat meer geschreven over kattenkrabziekte.

Rabiës

Rabiës, ook wel bekend als hondsdolheid, is een dodelijke virale infectie die het zenuwstelsel van het dier aantast. Hoewel we bij rabiës vaker denken aan honden, kunnen ook katten zich besmetten. Bovendien kunnen ook katten de ziekte overdragen op mensen. Je kan dus door rabiës erg ziek worden van zowel je hond als je kat. Katten kunnen besmet raken door een beet van een besmet dier. Het gaat dan meestal om een wild dier zoals een vleermuis, wasbeer, vos of stinkdier. Besmette katten kunnen het virus overdragen aan mensen door middel van hun speeksel, meestal via een beet.

Symptomen van rabiës bij katten zijn gedragsveranderingen, zoals agressie of overdreven vriendelijkheid, verlies van eetlust, zwakte, desoriëntatie, en uiteindelijk verlamming en de dood. Mensen die door een besmet dier gebeten zijn, kunnen ook symptomen ontwikkelen, zoals koorts, hoofdpijn, zwakte, hallucinaties, en verlamming. Rabiës is bijna altijd dodelijk eenmaal symptomen zich voordoen! Het is daarom van vitaal belang om alle mogelijke blootstellingen serieus te nemen en onmiddellijk medische hulp te zoeken.

Ik schreef een uitgebreider artikel over rabiës bij de kat. Je kan het hier vinden.

De ziekte van Lyme bij katten

Teken verspreide de ziekte van Lyme door de bacterie Borrelia burgdorferi over te dragen. Hoewel katten minder vatbaar lijken te zijn voor deze ziekte dan honden, kunnen ze nog steeds besmet raken. Bovendien kunnen katten, net als honden, teken dragen die besmet zijn met Borrelia en deze kunnen vervolgens mensen bijten en besmetten.

Symptomen van de ziekte van Lyme bij katten kunnen onder meer koorts, vermoeidheid, verlies van eetlust, pijnlijke gewrichten, en zwelling van de lymfeklieren zijn. Bij mensen kunnen symptomen van de ziekte van Lyme variëren van koorts, vermoeidheid, hoofdpijn, spier- en gewrichtspijn tot ernstigere neurologische problemen indien onbehandeld.

Lees je graag wat meer over de ziekte van Lyme bij katten? Hier vind je een iets uitgebreider artikel.

Ringworm

Ringworm is een andere ziekte die zowel bij katten als bij mensen kan voorkomen. Ondanks de naam, is ringworm niet veroorzaakt door een worm, maar door een soort schimmel, bekend als dermatofyten. Deze schimmels leven op de huid en haren van dieren en kunnen mensen infecteren door direct contact.

Ringworm wordt gekenmerkt door ronde, schilferige plekken op de huid, vaak met een roodachtige buitenrand. Bij katten kan de infectie kale plekken veroorzaken, meestal op het hoofd, de oren en de voorpoten. Echter, sommige katten kunnen de schimmel bij zich dragen zonder zelf symptomen te vertonen.

De behandeling van ringworm bij katten omvat meestal antischimmelmedicatie, hetzij oraal toegediend of lokaal aangebracht. Bij mensen kan de aandoening worden behandeld met antischimmelcrèmes. Het is ook belangrijk om de omgeving van het dier grondig te reinigen en te ontsmetten om herinfectie te voorkomen.

Wil je meer lezen over ringworm bij de kat? Kijk dan zeker hier.

Toxocariasis

Katten kunnen zich besmetten met de parasiet Toxocara cati door het inslikken van de eitjes uit de omgeving of door het eten van een besmette tussengastheer, zoals een knaagdier of een vogel. Kitten kunnen ook besmet raken via de moedermelk van een besmette moederkat.

Bij katten kan toxocariasis symptomen veroorzaken zoals diarree, braken, een opgeblazen buik, gewichtsverlies en een algemeen slechte conditie. Het is echter niet ongewoon dat besmette katten geen merkbare symptomen hebben, terwijl ze toch een bron van infectie voor mensen kunnen zijn.

Mensen kunnen besmet raken met Toxocara cati op dezelfde manier als met Toxocara canis – door het inslikken van de parasitaire eieren, hetzij via direct contact met besmette katten of hun ontlasting, of via contact met besmette grond. De symptomen bij mensen zijn ook vergelijkbaar en kunnen variëren van milde symptomen zoals hoesten, koorts en buikpijn, tot ernstigere aandoeningen zoals oog- en neurologische schade. Toxocara canis en cati kunnen er dus ook voor zorgen dat je goed ziek wordt van je hond of kat.

Preventie van toxocariasis bij katten omvat het regelmatig ontwormen van katten, het opruimen van kattenontlasting en het handhaven van goede hygiëne, zoals het wassen van de handen na het hanteren van katten en voor het eten.

In het geval van infectie bij mensen, is de behandeling van toxocariasis vergelijkbaar met die bij honden en kan bestaan uit antiparasitaire geneesmiddelen, steroïden of, in zeldzame gevallen, chirurgie. Het is van groot belang om bij het eerste teken van ziekte medische hulp in te roepen, vooral bij mogelijke blootstelling aan Toxocara.

Hoewel het niet evident lijkt dat mensen de eitjes van Toxocara cati zouden opeten is het risico toch reëel. Katten doen nogal eens hun behoefte in de zandbak en in de tuin. Wees dus zeer voorzicht wanneer je in de tuin aan het werk bent en leer de kindjes om tijdens het spelen in de zandbak de handjes uit de mond te houden.

Wil je meer lezen over Toxacara cati? Kijk dan zeker eens hier.

Campylobacter

Campylobacter is een bacterie die bij katten voorkomt en zoönose kan veroorzaken. De bacterie bevindt zich in de darmen van katten en kan worden uitgescheiden in hun ontlasting. Mensen kunnen besmet raken door contact met besmette kattenontlasting, besmet voedsel of water, of door direct contact met besmette dieren.

Het is belangrijk op te merken dat hoewel katten besmet kunnen raken met Campylobacter, ze vaak geen symptomen vertonen. Echter, als ze dat wel doen, kunnen de symptomen onder meer diarree, braken, en algemene zwakte zijn.

Bij mensen kan een Campylobacter-infectie gastro-enteritis veroorzaken, gekenmerkt door diarree (soms met bloed), buikpijn, koorts, misselijkheid en braken. De ziekte is meestal mild en verdwijnt binnen een week vanzelf. In sommige gevallen kan het echter leiden tot ernstigere aandoeningen. Een van deze aandoeningen is het Guillain-Barré-syndroom, een aandoening waarbij het immuunsysteem de zenuwen aanvalt.

De beste manier om een Campylobacter-infectie te voorkomen is door goede hygiëne in acht te nemen, met name rond katten en hun ontlasting. Dit omvat het regelmatig schoonmaken van de kattenbak en het wassen van de handen na het hanteren van katten of hun ontlasting. Het is ook belangrijk om rauw en onvoldoende gekookt voedsel te vermijden, aangezien dit een potentiële bron van Campylobacter kan zijn.

Behandeling van Campylobacter-infectie omvat meestal symptomatische zorg, zoals hydratatie om het vochtverlies door diarree te compenseren. In ernstigere gevallen kan antibiotische behandeling noodzakelijk zijn.

Meer lezen over campylobacter bij katten? Klik dan zeker hier!

Zoönosen bij de hond: hoe je als mens ziek kan worden van je hond (of kat)!

De ziekte van Lyme

Honden kunnen teken dragen die besmet zijn met de bacterie Borrelia burgdorferi, die de ziekte van Lyme veroorzaakt. Hoewel honden zelf niet direct de ziekte kunnen overdragen aan mensen, kunnen ze wel fungeren als een voertuig voor teken. Wanneer de teken van een geïnfecteerde hond overstappen op een mens, kunnen ze de ziekte van Lyme overdragen. Symptomen bij mensen kunnen variëren, maar omvatten meestal koorts, vermoeidheid, hoofdpijn, spier- en gewrichtspijn en gezwollen lymfeklieren.

Rabies (hondsdolheid)

Rabiës is een dodelijke virusziekte die het zenuwstelsel aantast. Hoewel het in veel landen is uitgeroeid, komt het nog steeds voor in bepaalde regio’s. Honden kunnen de ziekte oplopen als ze worden gebeten door een besmet dier en kunnen het vervolgens overdragen op mensen door middel van hun speeksel, meestal via een beet. Symptomen bij mensen zijn onder andere koorts, hoofdpijn, algemene zwakte, en in latere stadia kan het leiden tot hallucinaties, verlamming en uiteindelijk de dood.

Echinococcosis

Echinococcosis, ook wel bekend als hydatidose, is een zeldzame maar ernstige parasitaire ziekte die wordt veroorzaakt door lintwormen van het geslacht Echinococcus. Honden kunnen besmet raken door het eten van besmette dierlijke organen, zoals lever en longen, en kunnen de eitjes van de parasiet via hun ontlasting uitscheiden. Mensen kunnen besmet raken door het inslikken van deze eitjes, bijvoorbeeld door direct contact met een besmette hond of door het consumeren van besmet voedsel of water.

Echinococcosis kan ernstige gezondheidsproblemen bij mensen veroorzaken. De eitjes ontwikkelen zich in de darmen tot larven, die via de bloedbaan naar verschillende organen kunnen reizen, zoals de lever, de longen of zelfs de hersenen. Daar vormen ze cysten die, naarmate ze groeien, schade aan de organen kunnen veroorzaken. Symptomen variëren afhankelijk van het getroffen orgaan, maar kunnen onder meer pijn, koorts, hoesten, en in ernstige gevallen, levensbedreigende complicaties omvatten.

Preventie van echinococcosis omvat regelmatig ontwormen van honden en het voorkomen dat honden toegang hebben tot rauwe organen van dieren. Daarnaast is het belangrijk om goede hygiëne in acht te nemen, met name rond honden en hun ontlasting, en om voedsel en water te beschermen tegen mogelijke besmetting.

De behandeling van echinococcosis bij mensen is complex en hangt af van het stadium en de locatie van de infectie. Het kan chirurgie, medicamenteuze behandeling, of een combinatie van beide omvatten. Het is een langdurig proces en vereist gespecialiseerde medische zorg. Daarom is preventie van deze ziekte van het grootste belang.

Leptospirose

Leptospirose is een bacteriële ziekte die wordt veroorzaakt door de bacterie Leptospira. Honden kunnen besmet raken door contact met urine van besmette dieren of door drinken, zwemmen in of lopen door besmet water. Mensen kunnen op een vergelijkbare manier besmet raken, of door direct contact met een besmet dier.

Bij honden kan leptospirose een scala aan symptomen veroorzaken, waaronder koorts, spierpijn, braken, diarree, geelzucht, bloedneus, en in ernstige gevallen nier- of leverschade. Bij mensen kunnen de symptomen variëren van milde griepachtige symptomen (zoals hoofdpijn, spierpijn, en koorts) tot ernstigere aandoeningen zoals meningitis, lever- of nierschade, en in zeldzame gevallen kan het zelfs dodelijk zijn. Leptospirose kan er dus voor zorgen dat je als mens goed ziek wordt van je hond of kat.

Leptospirose is een van de ziekten waarvoor honden kunnen worden gevaccineerd, en deze vaccinatie maakt vaak deel uit van de standaard vaccinatieprotocollen. Hoewel het vaccin niet tegen alle stammen van Leptospira beschermt, kan het aanzienlijk helpen bij het verminderen van het risico op infectie en ernstige ziekte.

Het vermijden van gebieden waar Leptospira mogelijk aanwezig is, zoals stilstaand water, modderige gebieden, en plaatsen waar wilde dieren vaak voorkomen, kan ook helpen om het risico op infectie te verminderen.

In het geval van infectie, zowel bij honden als bij mensen, kan leptospirose meestal worden behandeld met antibiotica, vooral als de ziekte vroegtijdig wordt opgemerkt. Daarom is het belangrijk om medische hulp in te roepen bij het eerste teken van ziekte.

Toxocariasis

Toxocariasis is een infectie veroorzaakt door de larven van de parasiet Toxocara, die voornamelijk gevonden wordt in honden (Toxocara canis) en in mindere mate in katten (Toxocara cati). Honden, net als mensen, kunnen besmet raken door het opnemen van infectieuze eieren uit de omgeving of door het eten van een besmette tussengastheer, zoals een knaagdier. Puppies kunnen ook besmet worden via de moedermelk. Eenmaal in de hond, ontwikkelen de eieren zich tot larven die zich door het lichaam kunnen verspreiden.

Kinderen lopen een bijzonder hoog risico vanwege hun gewoonte om dingen in hun mond te stoppen.

Symptomen van toxocariasis bij mensen

Symptomen van toxocariasis bij mensen kunnen variëren afhankelijk van het aantal en de locatie van de larven in het lichaam. Ze kunnen variëren van milde klachten zoals hoesten, koorts en buikpijn, tot ernstigere aandoeningen zoals oogbeschadiging of neurologische problemen als de larven zich naar deze gebieden verplaatsen. Het is echter belangrijk om te vermelden dat veel geïnfecteerde personen geen symptomen hebben. Je kan dus door de parasiet ernstig ziek worden van je hond of kat.

Preventie

Preventie van toxocariasis omvat regelmatig ontwormen van honden, het opruimen van hondenontlasting om de omgeving schoon te houden, en het handhaven van goede hygiëne, zoals het wassen van de handen voor het eten en na het spelen met honden of in de buitenlucht.

Campylobacter en Salmonella

Campylobacter en Salmonella zijn twee soorten bacteriën die bij honden kunnen voorkomen en ziekten bij mensen kunnen veroorzaken.

Net als bij katten, kunnen honden besmet raken met Campylobacter door het consumeren van besmet voedsel of water, of door contact met de ontlasting van een besmet dier. Hoewel veel honden die besmet zijn met Campylobacter geen symptomen vertonen, kunnen sommige diarree, braken, buikpijn of een verminderde eetlust hebben.

Mensen kunnen besmet raken met Campylobacter door direct contact met besmette honden of hun ontlasting, of door het eten of drinken van besmet voedsel of water. Bij mensen kan de infectie gastro-enteritis veroorzaken, met symptomen zoals diarree, buikpijn, koorts, misselijkheid en braken.

Salmonella is een andere bacterie die bij honden voorkomt en ziekten bij mensen kan veroorzaken. Honden kunnen besmet raken met Salmonella door het eten van besmet voedsel, met name rauw of slecht bereid vlees. Symptomen bij honden kunnen variëren van geen symptomen tot diarree, braken, koorts, en lethargie.

Mensen kunnen besmet raken met Salmonella door direct contact met besmette honden of hun ontlasting, of door het eten van besmet voedsel. De infectie kan bij mensen salmonellose veroorzaken, met symptomen zoals diarree, koorts en buikkrampen.

Preventie van zowel Campylobacter- als Salmonella-infecties bij honden en mensen omvat goede hygiëne, zoals het regelmatig wassen van de handen en het schoonmaken van de omgeving, evenals het vermijden van rauw of slecht bereid vlees.

Behandeling van zowel Campylobacter- als Salmonella-infecties omvat meestal symptomatische zorg, zoals hydratatie om het vochtverlies door diarree te compenseren. In ernstigere gevallen kan antibiotische behandeling noodzakelijk zijn.

Preventie en behandeling

Een belangrijke stap in de preventie van zoönosen is het regelmatig ontwormen en ontvlooien van huisdieren, alsook het handhaven van een goede hygiëne. Het is ook belangrijk om honden en katten regelmatig te laten vaccineren, met name tegen rabiës waar dat van toepassing is.

Bij de behandeling van zoönosen speelt tijd een cruciale rol. Veel zoönosen kunnen effectief worden behandeld met antibiotica als ze vroegtijdig worden ontdekt. Daarom is het belangrijk om medische hulp in te roepen bij het eerste teken van ziekte, vooral als je in contact bent geweest met een mogelijk besmet dier.

Conclusie

Hoewel de gedachte aan zoönosen angstaanjagend kan zijn, is het belangrijk om te onthouden dat ze relatief zeldzaam zijn, vooral als huisdieren goed worden verzorgd en hun gezondheid regelmatig wordt gecontroleerd door een dierenarts. Je kan inderdaad ziek worden van je hond of kat, maar door een paar eenvoudige preventieve maatregelen te nemen en alert te blijven op de gezondheid van uw huisdier, kunnen we het risico op het overdragen van deze ziekten aanzienlijk verminderen en tegelijkertijd de hechte band tussen mens en huisdier in stand houden.

Leave a reply