Het verschil tussen een dierenkliniek en een dierenartsenpraktijk

In België zijn er drie soorten instellingen waarin dierenartsen hun diensten kunnen aanbieden. Een dierenartsenpraktijk, een dierenartsencentrum en een dierenkliniek. In dit artikel leggen we het verschil uit tussen een dierenkliniek en een dierenartsenpraktijk.

Wat is een dierenartsenpraktijk?

Een dierenarts, wonende in België en die in België de diergeneeskunde mag beoefenen, moet beschikken over een administratieve beroepsverblijfplaats of een maatschappelijke zetel. De dierenarts kan deze plaats de naam “dierenartsenpraktijk” geven, zonder dat deze vooraf moet goedgekeurd worden. De naam “dierenartsenpraktijk” wordt vaak afgekort als DAP.

In een dierenartsenpraktijk of DAP kunnen meerdere dierenartsen werken. In een dierenkliniek (zie verder) moeten meerdere dierenartsen werken. Dat is een groot verschil tussen een dierenkliniek en een dierenartsenpraktijk.

Elke dierenarts die raadplegingen organiseert moet beschikken over een diergeneeskundig kabinet.

Wat is een diergeneeskundig kabinet?

Het diergeneeskundig kabinet is de ruimte die bestaat uit minstens een wachtzaal en een afgescheiden ruimte, bestemd voor diergeneeskundige handelingen.

Wat is een dierenkliniek?

Een dierenkliniek is een naam voor een instelling waar dierenartsen werken en waarvan de instelling aan vier voorwaarden moet voldoen. Om de naam dierenkliniek te mogen gebruik moet je vooraf toestemming vragen aan de Orde der Dierenartsen.

Wat zijn de vier voorwaarden om een dierenkliniek te mogen zijn?

 • De voorwaarden waaraan elke dierenarts moet voldoen (kwaliteitswerk kunnen leveren, bijscholen,..). Er is op dat vlak geen verschil tussen een dierenkliniek en een dierenartsenpraktijk.
 • De dierenkliniek moet bestaan uit minstens drie dierenartsen.
 • Het gebouw van de dierenkliniek moet minstens de volgende ruimten bevatten:
  • Een wachtkamer
  • Twee consultatiekamers
  • Een lokaal voor de voorbereiding tot een operatie
  • Twee lokalen bestemd voor heelkundige ingrepen
  • Een lokaal voor medische beeldvorming
  • Een geneesmiddelen-depot
  • Twee lokalen voor hospitalisatie
  • Een koeling voor overleden dieren
 • Er moet een permanentie zijn, alle dagen, 24 uur op 24 uur en in geval van urgentie moet een onverwijlde tussenkomst gewaarborgd worden.

Bovendien moet een dierenkliniek duidelijk aangeven welke dierdoelgroep(en) ze behandelen en welke diensten ze aanbieden. Dat moet aangegeven worden in de naam van de kliniek.

Wat is dan het verschil tussen een dierenkliniek en een dierenartsenpraktijk?

Het grootste verschil tussen een dierenkliniek en een dierenartsen praktijk zijn minimale vereisten aan het gebouw. Je hebt een veel groter gebouw nodig om een dierenkliniek te openen.

Het belangrijkste verschil is dat een dierenkliniek een permanentie moet voorzien, alle dagen, 24 uur op 24 uur.

Is er een verschil in kwaliteit tussen een dierenkliniek en een dierenartsenpraktijk?

Niet noodzakelijk. De kwaliteit van de instelling wordt bepaald door de kunde van de dierenartsen die er werken en niet door de naam van de instelling. Er zijn geen bepalingen in de code der plichtenleer die er voor zorgen dat een verschil zou zijn tussen een dierenkliniek en een dierenartsenpraktijk.

Een dierenkliniek moet bestaan uit minstens drie actieve dierenartsen, maar die dierenartsen moeten geen specialisten zijn. Dat wil zeggen dat drie pas afgestudeerde dierenartsen dus perfect een dierenkliniek kunnen beginnen.

Wat is het beste? Een dierenkliniek of een dierenartsenpraktijk?

De beste dierenarts is een dierenarts die je (huisdier) helpt, voorkomt dat het ziek wordt en het geneest als het ziek is.

Sommige mensen verkiezen hun inkopen te doen bij een grote keten, omdat dat vaak goedkoper is, terwijl andere mensen liever brood halen bij de bakker, vlees bij de slager en wasmiddel bij de drogist.

Sommige mensen verkiezen de service van een dierenartsenpraktijk, de gedrevenheid van de dierenarts die ze uitbaat, andere mensen verkiezen de mooie inkom, het grote gebouw en een kaartje met een nummer op.

Ook in de diergeneeskunde bestaan intussen de grote ketens, waar het personeel en de klanten nummertjes zijn geworden. Aan het einde van de rit moeten in deze ketens de diergeneeskundige zorgen winst genereren voor de groep. De dierenarts in de dierenartsenpraktijk werkt meestal nog voor zichzelf en het gezin. De dierenartsenpraktijk is misschien niet altijd beschikbaar omdat het moet volgens bijlage 3, maar altijd, omdat de dierenarts het wil en dat is een groot verschil. Wellicht het grootste verschil tussen een dierenkliniek en een dierenartsenpraktijk.

Is jouw dierenarts even niet bereikbaar? Ga je liever niet onmiddellijk naar een dierenkliniek? Wil je weten of je dierenarts deel uitmaakt van een grote keten en krijg je een ontwijkend antwoord van je dierenarts zelf (uiteindelijk is een dierenarts in een keten ook maar een gewoon personeelslid dat moet zeggen wat de CEO haar of hem opdraagt)? Wil je weten of er in jouw buurt nog een praktijk bereikbaar is? Bel ons of kijk eens op de website “Dierenarts van wacht“.

Bovenstaande voorwaarden en regels zijn opgenomen in bijlage drie van de Code der Plichtenleer. U kan deze hier nalezen en downloaden.

Leave a reply