Maagkanteling of Maagtorsie bij de Hond

Inleiding

In de dierenwereld bestaan er verschillende aandoeningen die de gezondheid van onze geliefde viervoeters bedreigen. Een van de meest ernstige en potentieel fatale aandoeningen is een maagkanteling of maagtorsie. In dit artikel bespreken we wat maagtorsie is, de oorzaken, symptomen, de noodzaak van snelle behandeling, preventieve maatregelen en nazorg.

Wat is Maagkanteling of Maagtorsie?

Een maagkanteling of maagtorsie (Gastric Dilatation Volvulus, GDV) is een levensbedreigende aandoening die voornamelijk grote hondenrassen treft. Hierbij draait de maag om zijn as, waardoor gas en voedsel niet kunnen ontsnappen. Dit veroorzaakt een opgeblazen gevoel en zet druk op andere organen, waaronder het hart en de longen. Als gevolg hiervan kan de bloedtoevoer naar vitale organen afnemen of zelfs volledig stoppen, wat fataal kan zijn voor de hond.

De Oorzaken van Maagkanteling of Maagtorsie bij de hond

Maagtorsie is een complexe aandoening en de exacte oorzaken zijn niet volledig begrepen. Verschillende factoren kunnen echter bijdragen aan het ontstaan van deze aandoening. Genetische aanleg speelt een rol; sommige hondenrassen, vooral grotere rassen zoals de Duitse Dog, de Berner Sennenhond en de Sint Bernard, lopen een verhoogd risico. Andere risicofactoren zijn onder meer een snelle voedselinname, het eten van grote hoeveelheden voedsel in één keer, de consumptie van gasvormende voedingsstoffen zoals bijvoorbeeld bakkersgist, intensieve lichaamsbeweging direct na het eten en stress. Soms zien we het ook al eens na het eten van bakkersgist.

Symptomen van Maagkanteling

Het herkennen van de symptomen van maagtorsie is cruciaal, aangezien tijd een belangrijke rol speelt in de overlevingskansen van de hond. Symptomen kunnen variëren, maar meestal zal de hond onrustig zijn, pogingen tot braken doen zonder resultaat, kwijlen, een opgezwollen buik hebben en mogelijk een snelle, zwakke pols vertonen. Bij het waarnemen van deze symptomen is onmiddellijke medische aandacht essentieel.

De Behandeling van Maagtorsie of Maagkanteling bij de hond

Bij vermoeden van maagtorsie moet een dierenarts zo snel mogelijk worden geraadpleegd. De dierenarts kan een diagnose stellen op basis van de symptomen, lichamelijk onderzoek, bloedonderzoek en medische beeldvorming zoals röntgenfoto’s of echografie.

De behandeling bestaat uit stabilisatie van de hond, vaak met behulp van intraveneuze vloeistoffen en pijnbestrijding, gevolgd door een operatie. De operatie heeft als doel de maag terug te draaien naar de normale positie en deze vast te zetten aan de buikwand (een procedure genaamd gastropexie) om herhaling te voorkomen.

Preventie van Maagkanteling

Hoewel maagtorsie niet altijd te voorkomen is, kunnen bepaalde maatregelen het risico op deze aandoening verminderen. Voedingsmanagement is cruciaal; het is beter om honden meerdere kleinere maaltijden per dag te geven in plaats van één grote maaltijd. Ook is het verstandig om te voorkomen dat honden direct na het eten intensief gaan bewegen. Daarnaast kan bij hondenrassen met een verhoogd risico op maagtorsie een preventieve gastropexie worden overwogen.

Nazorg na Maagtorsie

Een hond die een maagtorsie heeft overleefd, zal speciale zorg nodig hebben in de nasleep van de aandoening en de daaropvolgende operatie. Een aangepast voedingsschema, voldoende rust en regelmatige follow-ups bij de dierenarts zijn van essentieel belang. Bovendien zal de hond mogelijk levenslang medicatie nodig hebben.

Conclusie

Maagkanteling of maagtorsie bij honden is een ernstige en potentieel levensbedreigende aandoening die onmiddellijke medische aandacht vereist. Door de symptomen te herkennen, snel te handelen, en preventieve maatregelen te nemen, kunnen we echter de kans op overleven aanzienlijk vergroten en het welzijn van onze trouwe viervoeters helpen waarborgen.

Leave a reply