Een pilletje voor de pijn kan dodelijk zijn.

Medicatie voor de mens onbezonnen aan je huisdier geven, doe je beter niet. In het geval van paracetamol of acetaminophen bij de kat, kan dat zelfs dodelijk zijn.

Waarom is paracetamol of acetaminophen giftig voor de kat?

De grootste hoeveelheid van de opgenomen paracetamol of acetaminophen, wordt bij de meeste dieren geglucuronideerd en gesulfateerd en alzo uitgescheiden via de urine. Dat mechanisme werkt bij de kat echter niet heel goed.
Het gedeelte van de paracetamol dat niet wordt uitgescheiden via de urine, komt beschikbaar voor verdere afspraak in het lichaam. Daar schuilt net het gevaar. De cellen die beschikken over het cytochroom P-450 zullen de paracetamol omzetten naar N-acetyl-p-benzoquinoneimine, kortweg NAPQI. Dat laatste is erg giftig en wordt afgevangen door glutathione en vervolgens uitgescheiden. De voorraad aan glutathione is echter niet onbeperkt en cellen die geen glutathione meer hebben vallen ten prooi aan de oxiderende werking van NAPQI.

Welke organen worden aangetast door paracetamol?

Bij de meeste dieren uit een vergiftiging met paracetamol zich vooral door schade aan de lever. Dit is niet uitgesloten bij de kat, maar we merken vooral hemolyse, het vernietigen van de rode bloedcellen, die nodig zijn voor het zuurstoftransport in het lichaam.

Wat zijn de symptomen van een vergiftiging met paracetamol bij de kat?

In functie van de tijd na de inname van de paracetamol kan ondermeer het volgende worden opgemerkt:

  • Blauwige kleur van de slijmvliezen (cyanose)
  • Versnelde ademhaling
  • Sloomheid / zwakte
  • Gezwollen kop en poten (oedeem)
  • Geelzucht (door leverfalen)
  • Braken en verminderde eetlust (door lever- en/of nierfalen)

Kan een kat sterven van paracetamol?

Ja, de LD50 voor paracetamol bij katten bedraagt 50-100 mg/kg.
Dat wil zeggen dat 50% van de katten die 3 kg wegen zullen sterven bij een dosis van 150 tot 300 mg/kg.
50% van de struiser gebouwde katten van 6 kg zullen streven bij een dosis van 300 tot 600 mg/kg.

Een enkel tablet paracetamol van 500 mg kan dus dodelijk zijn.

Kan een vergiftiging met paracetamol behandeld worden?

Het is niet evident, maar een kat kan volledig herstellen van een vergiftiging met paracetamol.

Hoe wordt een vergiftiging met paracetamol behandelt?

  • Bij een recente vergiftiging met paracetamol kan uw dierenarts de kat laten braken en actieve kool toedienen.
  • Wanneer de zuurstofnood groot is kan overwogen worden om zuurstof toe te dienen?
  • Acetylcysteine kan worden toegediend om de grotere behoefte aan cysteine voor de productie van glutathione op te vangen.
  • Vitamine C is nuttig voor de kat waarbij methemoglobinemie wordt vastgesteld.
Leave a reply