Bijkomende Laboratoriumanalyses bij Afwijkende Bloedstalen

Inleiding

In de wereld van de diergeneeskunde worden bloedonderzoeken vaak uitgevoerd om de gezondheidstoestand van een dier beter te begrijpen. Dierenartsen beschikken vaak over toestel om op de praktijk bloedwaarden te analyseren. Soms wijzen de resultaten echter op abnormaliteiten. Deze afwijkende bloedstalen vragen om bijkomende laboratoriumanalyses, bij voorkeur in een gespecialiseerd laboratorium.

Wat is een Afwijkend Bloedstaal?

Een bloedstaal is afwijkend wanneer de resultaten van de analyse verschillen van de gevestigde normale waarden. Deze waarden kunnen betrekking hebben op verschillende factoren zoals bloedcellen, enzymen, eiwitten of elektrolyten. Bij een afwijkend resultaat worden deze niveaus te hoog of te laag bevonden. Bloedstalen met dergelijke afwijkende waarden, worden het best doorgestuurd aan een gespecialiseerd labo voor bijkomende laboratoriumanalyses.

Waarom zijn In-House Analyses niet Voldoende?

Dierenartsenpraktijken hebben vaak de mogelijkheid om basis bloedonderzoeken uit te voeren. De uitrusting en technologie die ze hebben, zijn echter vaak gelimiteerd. Ze kunnen basistests uitvoeren zoals een compleet bloedbeeld, chemiepanel, of urinetesten, maar deze kunnen niet alle mogelijke gezondheidsproblemen identificeren. Bovendien kunnen variabelen zoals de opslag en behandeling van monsters, of zelfs de technische vaardigheden van de dierenarts, de resultaten beïnvloeden. Daarom kunnen dierenartsen bij een afwijkend bloedstaal het beste doorverwijzen naar een gespecialiseerd laboratorium.

De Voordelen van een Gespecialiseerd Laboratorium

Een gespecialiseerd laboratorium biedt tal van voordelen die een diepere, meer gedetailleerde bijkomende analyse van afwijkende bloedstalen mogelijk maken.

Uitgebreide Testmogelijkheden

Gespecialiseerde laboratoria hebben een uitgebreide reeks testmogelijkheden. Ze kunnen gespecialiseerde tests uitvoeren die verder gaan dan de basis bloedbeeld- en chemietests. Dit omvat specifieke ziekte-assays, geavanceerde microscopie en gespecialiseerde chemische analyses.

Kwaliteitscontrole en nauwkeurigheid

In gespecialiseerde laboratoria wordt strikte kwaliteitscontrole uitgeoefend. Ze volgen strikte procedures om de nauwkeurigheid van de resultaten te garanderen. Deze laboratoria hebben ook de middelen om deel te nemen aan externe kwaliteitsbewaking, wat de betrouwbaarheid van hun tests verder versterkt.

Expertise en ervaring

Gespecialiseerde laboratoria beschikken over ervaren medische laboratoriumtechnologen die getraind zijn om complexe tests uit te voeren en subtiele afwijkingen te identificeren. Zij kunnen resultaten interpreteren in de context van het algemene gezondheidsprofiel van het dier, wat een grondiger inzicht geeft.

De aanwezigheid van een klinisch bioloog

Binnen het kader van een gespecialiseerd laboratorium speelt de klinisch bioloog een cruciale rol. Deze expert in de biomedische wetenschappen biedt onmisbare ondersteuning bij het interpreteren van de resultaten van complexe laboratoriumtests. Een klinisch bioloog kan de gegevens van verschillende analyses samenvoegen en deze in een bredere medische en biologische context plaatsen. Dit helpt bij het vaststellen van de exacte gezondheidstoestand van een dier, en kan ook bijdragen aan het ontwikkelen van een doeltreffend behandelplan. Bovendien draagt de klinisch bioloog bij aan de kwaliteitsbewaking en -verbetering binnen het laboratorium. Hun expertise draagt dus bij tot een meer accurate diagnose en een hogere kwaliteit van zorg voor het dier.

Bijkomende verificatie van sterk afwijkende resultaten

Bij sterk afwijkende bloedstalen zal de klinisch bioloog in een gespecialiseerd labo ook steeds het staal bijkomend verifiëren. Op deze manier manier je er zeker van dat de bekomen waarde geen meetfout van het toestel betreft. Zo zal bij een abnormaal laag hematocriet, de waarde old-school worden gemeten met een hematocriet capillair, of kunnen zelfs de rode bloedcellen onder de microscoop geteld worden. Bij afwijkende nierwaarden bijvoorbeeld kan het zelfs zijn dat het toestel opnieuw wordt geijkt en dat wordt hertest. De bekomen resultaten worden dan eerst vergeleken alvorens de eigenaar of de dierenarts te informeren.

Conclusie

Bij een afwijkend bloedstaal bij een huisdier is het van vitaal belang om aanvullende laboratoriumanalyse te laten uitvoeren. Hoewel in-house tests nuttig zijn, bieden gespecialiseerde laboratoria een hoger niveau van nauwkeurigheid, kwaliteitscontrole en uitgebreide testmogelijkheden. Dit garandeert dat dierenartsen de meest accurate informatie krijgen om de best mogelijke zorg te kunnen bieden aan de dieren die aan hun zorg zijn toevertrouwd. Daarom is het zowel een investering in de gezondheid van het dier als een bijdrage aan de algehele verbetering van de veterinaire praktijk.

Wil je meer lezen over de interpretatie van bloedwaarden? Kijk dan zeker hier!

Leave a reply