België opnieuw officieel blauwtongvrij

Het meest recente geval van Blauwtong virus serotype 8 (BTV8) registreerde België in februari 2021. Omdat er gedurende de afgelopen twee jaar toezicht heeft plaatsgevonden volgens de Europese voorschriften en er geen nieuwe gevallen van BTV8 zijn ontdekt, kon het FAVV bij de Europese Commissie een aanvraag indienen om de status van blauwtongvrij te verkrijgen. Deze aanvraag werd goedgekeurd en de blauwtongvrije status is vanaf 5 juni 2023 officieel. België is dus opnieuw officieel blauwtongvrij.

Sinds 21 april 2021 is het verplaatsen van dieren die gevoelig zijn voor BTV tussen lidstaten alleen mogelijk onder de voorwaarden van de gedelegeerde verordening (EU) 2020/6891. Hierin staat dat er vrij verkeer is vanuit landen die vrij zijn van BTV. Omdat België opnieuw officieel blauwtongvrij is, kunnen vervoerder opnieuw dieren vanuit België nu naar alle andere lidstaten verplaatsen zonder extra voorwaarden betreffende BTV.

Dieren uit lidstaten die nog niet vrij zijn van BTV moeten zich houden aan bepaalde regels, waaronder in de meeste gevallen vaccinatie en een wachttijd. Lidstaten kunnen echter uitzonderingen toestaan voor dieren die gevoelig zijn voor BTV, die niet aan deze algemene regels voldoen, om toch dieren op hun grondgebied toe te laten onder bepaalde specifieke versoepelingen. België zal slechts één uitzondering op de algemene regels toestaan:

“De dieren hebben een succesvolle BTV-test (voor alle serotypes die in de afgelopen 2 jaar zijn gemeld in het land van herkomst) ondergaan met een PCR-test. De test wordt binnen 7 dagen voor de verplaatsing uitgevoerd (het samenvoegen van volbloedmonsters (1/10) voor de test is toegestaan) en de dieren worden ten minste 7 dagen voor de verplaatsingsdatum individueel behandeld met een insecticide tegen aanvallen door de vector van het virus (Culicoides).” Deze uitzondering geldt voor alle gevoelige diersoorten, maar alleen voor dieren jonger dan 90 dagen.

Nederland en Duitsland waren al vrij van BTV. Luxemburg en Frankrijk daarentegen hebben deze status nog niet bereikt, waarbij Frankrijk momenteel getroffen is door BTV8 en BTV4. dat België opnieuw officieel blauwtongvrij is, is er opnieuw vrij verkeer met Nederland en Duitsland. Dieren afkomstig uit Luxemburg en Frankrijk moeten nog steeds voldoen aan de algemene regels voor BTV8 (en BTV4 in het geval van Frankrijk) of de uitzondering die België hanteert. Dezelfde regels zijn van toepassing op grensweiden.

Leave a reply