Alanine Aminotransferase

In de wereld van de diergeneeskunde vormen bloedtesten een cruciaal onderdeel van de diagnosestelling. Een van de meest gangbare parameters die men in deze tests bepaalt, is het gehalte van het enzym alanine aminotransferase (ALT). Deze stof biedt namelijk belangrijke informatie over de gezondheid van de lever in een breed scala aan dieren.

Alanine Aminotransferase: Functie en Belang

Het enzym ALT is voornamelijk aanwezig in de levercellen van dieren, maar ook in kleinere hoeveelheden in andere organen zoals de nieren en het hart. Het speelt een belangrijke rol in het metabolisme van aminozuren, specifiek in de omzetting van het aminozuur alanine naar pyruvaat, een sleutelcomponent in de gluconeogenese. Wanneer een cel beschadigd raakt, komt ALT vrij in de bloedbaan. Dit maakt het een nuttige marker voor leverschade.

Bepaling van Alanine Aminotransferase in het bloed

ALT wordt gemeten door een bloedmonster van het dier te nemen en dit in een laboratorium te analyseren. Er zijn verschillende methoden voor de bepaling van ALT, maar de meest gebruikte is de colorimetrische methode. Dit is een techniek waarbij men een hoeveelheid van een bepaalde stof in een oplossing meet aan de hand van de kleurintensiteit. In het geval van ALT wordt een reagens toegevoegd aan het bloedmonster, wat een chemische reactie veroorzaakt die een kleurverandering teweegbrengt. De mate van deze kleurverandering wordt gemeten met een colorimeter, waarmee de concentratie van ALT in het bloed kan worden vastgesteld.

Interpretatie van Alanine Aminotransferase niveaus

De normale waarden van ALT in het bloed variëren afhankelijk van de diersoort. Bij honden is de normale waarde bijvoorbeeld 10 tot 100 U/L, terwijl bij katten het bereik 10 tot 80 U/L is. Een verhoogd ALT-niveau duidt meestal op leverschade, maar het is belangrijk om te weten dat ook andere dit kunnen beïnvloeden. Bovendien variëren de normaalwaarden van laboratorium tot laboratorium en zelfs van machine tot machine. Het kan bijvoorbeeld verhoogd zijn door medicatiegebruik of ziektes die de lever niet direct aantasten, zoals hartziekten. Daarom is het belangrijk om de resultaten van een ALT-test altijd in combinatie met andere diagnostische informatie te interpreteren. Vaak wordt ALT ook in associatie met ALP geëvalueerd. Daarover kan u hier meer lezen.

ALT in de Diergeneeskunde Praktijk

In de diergeneeskunde speelt Alanine Aminotransferase (ALT) een centrale rol in de diagnose van leveraandoeningen. Het is een van de eerste testen die de dierenarts zal uitvoeren wanneer er verdenking is op leverproblemen. Als een dier symptomen vertoont zoals verminderde eetlust, gewichtsverlies, geelzucht of ongewoon gedrag, kan een verhoogd ALT-niveau deze verdenkingen bevestigen. Bovendien kan het volgen van de ALT-niveaus over tijd nuttig zijn om de reactie van het dier op de behandeling te evalueren.

Conclusie

In de diergeneeskunde is de bepaling van Alanine Aminotransferase in het bloed een fundamenteel hulpmiddel voor de evaluatie van de leverfunctie. Door zijn hoge concentratie in de lever en zijn vrijkomen bij celbeschadiging, geeft ALT waardevolle informatie over mogelijke leverproblemen. Hoewel de interpretatie van ALT-niveaus complex kan zijn en je het moet combineren met andere diagnostische informatie, blijft het een onmisbaar element in de toolkit van de dierenarts.

Wil je meer lezen over andere bloedwaarden die je wel eens kan terugvinden op de bloeduitslag van het labo? Kijk dan zeker eens hier!

Heb je meer interesse in bloedwaarden die meer over de lever gaan? Daarover kan je hier meer lezen!

Leave a reply