Onmiddellijk advies

Soms wil u onmiddellijk advies over een issue. Onze dienst geeft direct antwoord op uw vragen, zonder dat u zich daarvoor eerst moet verplaatsen.

Wordt de lijn onmiddellijk beantwoord?

Wanneer je naar het nummer belt, zal je eerst een boodschap horen, die je informeert over het tarief. Deze boodschap wordt afgespeeld door de operator en is kosteloos. De boodschap zal je informeren dat – indien je niet wil verbonden worden met het nummer – je moet moet inhaken voor de pieptoon. Nadien zal je een pieptoon horen. Na de pieptoon ben je verbonden met ons nummer.

Een automatische boodschap zal je welkom heten en melden dat er geen keuzemenu is, maar dat je onmiddellijk wordt doorverbonden. Op dat moment begint het ook te rinkelen bij de dierenarts. Je zal begrip hebben en tonen voor het feit dat ook hij een mens is van vlees en bloed. Een mens die naast de telefoon opneemt, zorgt voor de kinderen, eet, drinkt, slaapt en naar het toilet gaat. Dat is de reden waarom het soms – en dat is echt uitzonderlijk – wat langer rinkelt, maar, minutenlange wachtbandjes, daar doen we niet aan mee!

Zal dierenarts Neil Steleman een behandeling aanraden?

Neen, dierenarts Neil Steleman zal je zelfs niet aanraden of afraden om naar een dierenarts te gaan. Dat moet je zelf beslissen! Maak je je zorgen? Laat je huisdieren dan onderzoeken tijdens een consult bij of een huisbezoek van een dierenarts.

Waaruit bestaat het advies dan?

Dierenarts Neil Steleman kan algemene adviezen geven omtrent de gezondheid van je huisdier. Indien je vraag meer diergeneeskundig is, dan kan het zijn dat je vraag niet mag beantwoord worden. Dat is bijvoorbeeld het geval wanneer dierenarts Neil Steleman zich in een land bevind waar hij de diergeneeskunde niet mag uitoefenen.

Wat als ik toch een diergeneeskundige vraag heb?

Indien je een diergeneeskundige vraag hebt en je wil onmiddellijk advies, dan kan dierenarts Neil Steleman je oproep doorschakelen naar een dierenarts die je vraag wel mag beantwoorden.