Onafhankelijk

Elke dierenarts die in België de diergeneeskunde wil beoefenen moet aan 2 voorwaarden voldoen:

  • Dierenarts zijn. Dat wil zeggen het diploma van dierenarts behaald hebben.
  • Ingeschreven zijn bij ofwel de Nederlandstalige, ofwel de Franstalige Gewestelijke Raad van de Orde der Dierenartsen.

Eens een dierenarts is ingeschreven bij één van de Gewestelijke Raden van de Orde der Dierenarts, moet die zich ook schikken naar al hun regeltjes en ditjes en datjes.

Deze dienst beroept op de diensten van Dierenarts Neil Steleman.

Dierenarts Neil Steleman behaalde op 8 juli 2005 het diploma van Dierenarts aan de Universiteit Gent en studeerde met onderscheiding af als Dierenarts, Master in de Diergeneeskunde.
Sindsdien schoolt hij zich regelmatig bij, om op de hoogte te blijven van de meest recente evoluties in de diergeneeskunde.

Na meer dan tien jaar ervaring als praktijkdierenarts schreef hij zich uit bij de Nederlandstalige Gewestelijke Raad van de Orde der Dierenartsen.

Hij is dus niet meer verplicht om hem te schikken naar de ditjes en datjes van deze tuchtraad en volledige onafhankelijk.

Een keerzijde van de medaille, die het gevolg is van deze beslissing, is het feit dat hij geen diagnoses meer mag stellen en geen behandeling meer mag aanraden.
Wat wel nog kan is het stellen van waarschijnlijkheidsdiagnoses op basis van een anamnese en symptomen, zonder daarbij specifieke uitspraken te doen over een bepaald dier, bovendien kunnen ook mogelijke behandelingen worden besproken, zonder een specifieke behandeling aan te raden.

Dat laatste is dan ook wat deze dienst aanbiedt. Samen met u een aantal mogelijke diagnose en mogelijke behandelingen aanraden, in alle onafhankelijkheid en zonder te moeten rekening houden met de ditjes en datjes van de Nederlandstalige Gewestelijke Raad van de Orde der Dierenartsen.