Eerlijke afrekening

Betaal per seconde

U betaalt enkel voor de tijdsduur gedurende dewelke de verbinding met ons nummer actief is. Haakt u in, dan stopt u met betalen! Onmiddellijk, tot op de seconden nauwkeurig.

Geen koppelverkoop

U moet achteraf niet gaan afrekenen aan de balie die volgestouwd staat met speeltjes en verzorgingsproducten, die u wellicht niet nodig heeft, maar anders toch had gekocht.

Geen onverwachte kosten

U kent het wel. Zullen we anders nog dit doen, eventueel nog dat? En dan plots een rekening van honderden euro’s. Zelfs al verliest u aan de lijn de tijd uit het oog, de verbindingsduur is beperkt tot 10 minuten. U mag uiteraard altijd terug inbellen, maar langer bellen dan tien minuten aan één stuk door is onmogelijk.

Geen wachttijden

De dierenarts moet natuurlijk de tijd krijgen om naar zijn telefoontoestel te wandelen of een aan de gang zijnd gesprek af te ronden.

Wordt de lijn onmiddellijk beantwoord?

Wanneer je naar het nummer belt, zal je eerst een boodschap horen, die je informeert over het tarief. Deze boodschap wordt afgespeeld door de operator en is kosteloos. De boodschap zal je informeren dat – indien je niet wil verbonden worden met het nummer – je moet moet inhaken voor de pieptoon. Nadien zal je een pieptoon horen. Na de pieptoon ben je verbonden met ons nummer.

Een automatische boodschap zal je welkom heten en melden dat er geen keuzemenu is, maar dat je onmiddellijk wordt doorverbonden. Op dat moment begint het ook te rinkelen bij de dierenarts. Je zal begrip hebben en tonen voor het feit dat ook hij een mens is van vlees en bloed. Een mens die naast de telefoon opneemt, zorgt voor de kinderen, eet, drinkt, slaapt en naar het toilet gaat. Dat is de reden waarom het soms – en dat is echt uitzonderlijk – wat langer rinkelt, maar, minutenlange wachtbandjes, daar doen we niet aan mee!